آشنایی با تایپ کامپیوتری لاتین و فارسی

آموزش تا

آشنایی با تایپ کامپیوتری لاتین و فارسی

سرعت و دقّت در تایپ کامپیوتری یکی از ویژگی های بارز یک کاربر مؤفّق خواهد بود. این مطالب با یک روش کاملاً جدید و سریع تدوین شده تا خواننده بتواند خیلی سریع اصول تایپ کامپیوتری را بیاموزد. امّا به یاد داشته باشید که رمز موفقیّت در هر کاری، تمرین و تلاش و باز هم تمرین بیشتر است.

تایپ لاتینآموزش تا

برای فراگیری اصول کامپیوتری بهتر است که با تایپ لاتین شروع کنید. تعداد حروف در زبان لاتین کمتر از حروف زبان فارسی است، ضمن اینکه زبان لاتین فاقد علائمی مانند  ( ٍ، ٌ، ِ و …) است.

در اوّلین قدم آموزش تایپ کامیپوتری بهتر است جایگاه حروف و ارقام و کارکترها روی صفحه کلید را به خاطر بسپارید. با دقّت زیاد به صفحه کلید کامپیوتر نگاه کرده و حوزه و محل دقیق تک تک کلیدها را به خاطر بسپارید. در قدم بعدی سعی کنید انگشتان خود را روی صفحه کلید قرار دهید. طبیعی است که هر یک از انگشتان باید روی یک کلید قرار گیرند. امّا تعداد کلیدها بسیار بیشتر از تعداد انگشتان دست انسان است. چاره ای نیست و باید جایگاه ثابتی برای انگشتان دست راست و چپ پیدا کنید. این جایگاه را در تایپ کامپیوتری پایگاه می نامند. پایگاه مکانی است که هر انگشت بطور عادی آنجا قرار گرفته و سپس برای تایپ کلیدهای مختلف به نواحی مختلف صفحه کلید حرکت کرده و پس از انجام وظیفه دوباره به آنجا بر می­­­گردد.

تایپ 10 انگلشتی

تایپ ۱۰ انگلشتی

صفحه کلید کامپیوتر را برای آموزش تایپ کامپیوتری، به چهار حوزه به شرح زیر تقسیم  می کنند:

 1. سطر پایگاهتا 10 انگشتی
 2. سطر بالای پایگاه
 3. سطر پایین پایگاه
 4. سطر اعداد

سطر پایگاه

ردیف وسط و اصلی صفحه کلید کامپیوتر اصطلاحاً « سطر پایگاه» می نامند. سطر پایگاه به طور عادی شامل کلیدهای زیر است:

سطر پایگاه

چهار انگشت دست راست و نیز چهار انگشت دست چپ همیشه روی این سطر قرار دارند. به همین دلیل آن را سطر پایگاه (انگشتان) می نامند. بدیهی است که چهار انگشت دست راست به ترتیب روی چهار کلید سمت راست و چهار انگشت دست چپ به ترتیب روی چهار کلید سمت چپ سطر پایگاه قرار می گیرند. هر یک از انگشتان در صورت لزوم از سطر پایگاه برخاسته و روی کلید مورد نظر رفته و پس از انجام عمل تایپ، دوباره به کلید پایگاه خود بر می گردند.

برای سهولت آموزش بهتر است انگشتان دست چپ و راست را به شرح زیر شماره گذاری نماییم:

 1. انگشت کوچک (دست چپ و راست) = شماره ۱
 2. انگشت دوّم قرار گرفته بین انشگت کوچک و وسطی (دست و چپ و راست) = شماره ۲
 3. انگشت وسط (دست چپ و راست) = شماره ۳
 4. انگشت اشاره (دست چپ و راست) = شماره ۴
 5. انگشت شست (درست چپ و راست) = شماره ۵

انگشت های دست چپ را با علامت اختصاری «چ» و انگشت دست راست را با علامت اختصاری «س» مشخص می کنیم. اکنون می توانیم چگونگی قرار گیری انگشت های دست چپ روی سطر پایگاه را به شکل زیر نمایش دهیم:

محل قرار گیری انگشت های چپ بر روی سطر پایگاه

همچنین چگونگی قرارگیری انگشت های دست راست روی سطر پایگاه به شکل زیر است:

محل قرار گیری انگشت های راست بر روی سطر پایگاه

دو کلید میانی در این سطر باقی می مانند که با شکل زیر تایپ می شوند:

نحوه تایپ دو کلید میانی

یعنی انگشت ۴ دست چپ دو کلید F و G را تایپ می کند، امّا همیشه روی کلید F قرار دارد. انگشت ۴ دست راست دو کلید J و H را تابپ می کند امّا همیشه روی کلید J قرار دارد.

برای تایپ حرف G انگشت ۴ دست چپ را از پایگاهش بلند کرده، کمی به طرف راست متمایل نموده و کلید G را فشار می دهید و آنگاه انگشت فوق را به پاهگاش یعنی کلید F بر می گردانید.

امّا دو انگشت ۵ دست راست و چپ کجا قرار می گیرند. این دوانگشت نزدیک کلید فاصله (زیر سطر پایگاه ) به حالت آماده باش قرار می گیرند

نکته: برای کسب مهارت بیشتر، سعی کنید تا انگشت های دست چپ و راست را روی کلیدهای سطر پایگاه مستقر نموده و بدون نگاه کردن به صفحه کلید، حروف موجود را تایپ کنید.

سطر بالای پایگاه
سطر بالای پایگاه روی صفحه کلید کامپیوتر شامل کلیدهای زیر است:

کلید های سطر بالای پایگاه

انگشت های ۱ تا ۴ دست چپ به ترتبیب کلیدهای زیر را تایپ می کنند:

محل قرار گیری انگشت های چپ در بر روی صفحه کلید

انگشت های ۱ تا ۴ دست راست به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می کنند:

محل قرار انگشت های دست راست بر روی صفحه کلید

دو کلید میانی Y و T به ترتیب توسط دو انگشت ۴ دست راست و چپ تایپ می شوند:

نحوه تایپ دو حرف تی و ایگرد

سه کلید قرار گرفته در سمت راست سطر پایگاه توسط انگشت ۱ راست تایپ می­شود:

نحوه تایپ سه در سمت راست سطر پایگاه

سطر پایین پایگاه

سطر پایین پایگاه در صفحه کلید کامپیوتر، شامل کلیدهای زیر است:

کلیدهای سطر پایین صفحه کلید

انگشت های شماره ۱ تا ۴ دست چپ به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می ­کنند:

نحوه قرار گیری انگشت چپ در سط پایین پایگاه

انگشت های شماره ۱ تا ۴ دست راست به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می ­کنند:

نحوه تایپ صفحه کلید سطر پاینن سمت راست

دو کلید میانی N و B به ترتیب توسط دو انگشت ۴ دست راست و چپ تایپ می­شوند.

سطر اعداد

در سطر اعداد صفحه کلید کامپیوتر کلیدهای زیر را مشاهده می کنید:

سطر اعداد صفحه کلید

انگشت های شماره ۱ تا ۴ دست چپ به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می­ کنند:

نحوه تایپ حروف با انگشت سمت چپ


انگشت های شماره ۱ تا ۴ دست راست به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می­ کنند:

نحوه تایپ با انگشت سمت راست

دو کلید میانی ۶ و ۵ به ترتیب توسط دو انگشت شماره ۴ دست راست و چپ تایپ می­ شوند.

دو کلید  = و – توسط انگشت شماره ۱ دست راست تایپ می شوند.

کاربرد کلید Shift

کلید Shift روی صفحه کلید کامپیوتر را کلید تبدیلی می نمامند. با فشار دادن و نگهداشتن کلید Shift صفحه کلید کامپیوتردر حالت حروف بزرگ قرار گرفته و اگر در این حالت باشد به حالت حروف کوچکتر تغییر می کند

همچنین با فشار دادن کلید Shift و تایپ هر یک از کلیدها میتوانید کارکتر قرار گرفته در بالای همان کلید را تایپ نمایید.

در شرایطی که مشغول تایپ با انگشت های دست چپ هستید، برای فشار دادن و نگه داشتن کلید Shift، از شماره ۱ دست راست استفاده کنید.

در شرایطی که مشغول تایپ با انگشت های دست راست هستید، برای فشار دادن و نگهداشتن کلید Shift، از انگشت شماره ۱ دست چپ استفاده کنید.

تایپ کلید های دیگر:

سه کلید Ctrl، Backspace، Enter که در سمت راست صفحه کلید قرار گرفته اند، توسط انگشت شماره ۱ دست راست تایپ می­شوند.

چهارکلید Tab، Caps lack، shift، Esc که در سمت چپ صفحه کلید قرار گرفته­اند، توسط انگشت شماره ۱ دست چپ تایپ می­شوند.

دو کلید Alt قرار گرفته در سمت چپ و راست صفحه کلید، توسط انگشت های شماره ۲ چپ و راست تایپ می­شوند.

تایپ فارسی

در تایپ فارسی، تعداد حروف بیشتر از حروف لاتین است، ضمن اینکه آرایش حروف در صفحه کلید فارسی دارای استاندارد خاصی نیست. حتی در بیشتر برنامه های واژه پرداز میتوانید آرایش حروف فارسی روی کلیدها را به دلخواه تغییر دهید.

سطر پایگاه :
در سطر پایگاه صفحه کلید فارسی، کلیدهای زیر را مشاهده می کنید:

صفحه کلید سطر پایگاه

انگشت های دست چپ به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می کنند:

نحوه تایپ حروف در سمت چپ

انگشت های دست راست به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می کنند:

نحوه تایپ حروف سمت راست

سطر بالای پایگاه:

در سطر بالای پایگاه کلیدهای زیر را مشاهده می کنید، به ترتیب تایپ کلیدهای فوق دقّت نمایید:

کلید های سطر بالای پایگاه

کلید های مربوط به سمت راست سطر بالای پایگاه

سطر پایین پایگاه

در سطر پایین پایین پایگاه کلیدهای زیر را مشاهده می کنید به ترتیب تایپ کلیدهای فوق دقّت کنید:

نحوه تایپ صفحه کلید سطر پایین پایگاه

نحوه تایپ حروف سمت راست صفحه کلید

سطر اعداد در تایپ فارسی

به دلیل زیاد بودن حروف فارسی، برخی از این حروف در سطر اعداد تعبیه شده­ اند.

در سطر عدد انگشتان دست چپ به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می کنند:

سطر اعداد دست چپ

سطر اعداد مربوط به انگشت های سمت راست

در سطر اعداد، انگشت های دست راست به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می کنند:
درج متن:

پیش از درج هر نوع متنی برنامه ی Word تنظیمات پیش فرض را برای ما در نظر گرفته است. از جمله حاشیه ها که در قسمت بالا و پایین به اندازه ۵/۲ سانتی متر و در سمت راست و چپ به اندازه ی ۱۷/۳ سانتی متر در نظر گرفته شده است. فونت یا نوع قلم Times New Roman و سایز قلم ۱۶ مشخص شده است.

برای تایپ متن فارسی ابتدا دکمه­ی تغییر زبان را در نوار وظیفه در حال Fa قرار دهید. با تایپ یک جمله­ی ساده تایپ را شروع می کنیم، هر گاه جمله به پایان سطر برسد خودبخود به سطر بعدی می رود. وقتی به انتهای پاراگراف رسیدید بعد از گذاشتن نفطه، دکمه­ی اینتر را فشار دهید تا به پاراگراف بعد بروید. برای آزمایش اگر متن زیر را تایپ کنید با تنظیمات پیش فرض در برنامه­ی Word  به شکل زیرتایپ خواهد شد:

زندگی و مرگ دست خداست، امّا چگونه زندگی کردن دست انسان است؛ پس زندگی کن آنطور که باید و بمیر آنطور که خدا می خواهد.

کسی را که خواب است می شود بیدار کرد، امّا آنکه خود را به خواب زده هرگز نمی شود بیدار کرد.

بزرگی می گوید: وقتی هلال ماه نو را بر صفحه لاجوردی آسمان می بینی، هلال نیست، بلکه علامت سؤالی است می گوید: ای بشر روز دیگری از عمرت سپری شد چه کرده ای؟ …

معرفی نرم افزار معروف آموزش تایپ بنام Typing Master pro

سایت فرازسافت که نرم افزار آموزش تایپ ده انگشتی فارسی و انگلیسی ارائه می دهد  (پیشنهاد می شود، بازدید بفرمایید.

سایت هایی مرتبط:

 

Be Sociable, Share!

۲۸ پاسخ به “آشنایی با تایپ کامپیوتری لاتین و فارسی”

 1. سلام
  عالی بود .مطالب ارائه شده در وب سایت شما بسیار متنوع وکاربردی است.
  با تشکر اززحماتتان وآرزوی موفقیت روزافزون شما

  [پاسخ]

 2. سلام خیلی عالی بود
  منتظر پیامهای جالب وزیبا ورویایی شما هستم

  [پاسخ]

 3. عالی بود مرسی 😉

  [پاسخ]

 4. thank you so much
  you did a grate job
  masood

  [پاسخ]

 5. آفرین به این همت . من توی سه تمرین کمتر از دو ماهه با همین روش تونستم سرعت تایپم رو به حدی برسونم که از همکارانی که کنارم هستن و بیشتر از پنج ساله دارن با این کامپیوتر گار میکنن جلو افتادم .این پیام رو بعد از اثر بخشی شیوه شما مینویسم و ازتون خیلی ممنونم .جالبه بدونی من همه اینها رو کمتر ا زیک دقیقه نوشتم

  [پاسخ]

 6. ba dorode farawan bar shoma waghan kr barnamaton ali ast frankfurt
  hastamba tashakore farawan man bardiya az

  [پاسخ]

 7. سلام با تشکر ای کاش صفحه تمرین نیز طراحی کنید

  [پاسخ]

 8. ❓ دست گلت بی بلا اگر می شه در مورد تبدیل فرمت فایلهایی مختلفی که در اینترنت فشرده شدند و باید قبل از استفاده تبدیل شن به فرمتهای قابل استفاده به صورت عملی ، عملی… توضیح بدهید . خیلی ممنون از مطالب عالی و زیباتون
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  پاسخ
  به گلی گرامی، عیدتون مبارک، بهترین برنامه در این زمینه به نظر من وین رر (Winrar) هستش. معمولاً همه فرمت های فشرده سازی رو ساپورت می کنه، برای زیپ کردن هم کارایی منحصر به فردی هم داره برای دانلود اون به اینجا ، اینجا و اینچا کلیک کن، از اینکه دیر پاسخ تون رو داردم ببخشید.

  [پاسخ]

 9. مرسی از مطالب مفیدتون.خیلی به دردم خورد.

  [پاسخ]

 10. سلام من تازه دارم تمرین میکنم امیدوارم موفق شوم آخه همش من یک دستس تایپ می کنم
  انشالله با راهنمایی های شما موفق بشم

  [پاسخ]

 11. خوب بود دست شما دردنکنه 😛 😆 😥 ➡

  [پاسخ]

 12. با سلام
  اگه میشه یه متن انگلیسی که برای شروع تایپ کردن مناسب باشه رو برای من میل کنید.
  عین همین که فارسیش هست « کشک لب تب سیب شیب و …..»
  با تشکر از شما
  ــــــــــــــــــ
  پاسخ ب
  ه باران گرامی، با سلام، سخته، باید خودتون زحمت شو بکشید!

  [پاسخ]

 13. تنوع مطالب و کاربردی بودن آنها نکته برجسته وبلاگ شما میباشد . موفق باشید. هدی
  ـــــــــــــ
  😉

  [پاسخ]

 14. با سلام عرض شود در ثبت نام کارمندان دولت وقتی شروع به نوشتن فارسی می کنم بلافاصله این پیغام میاد
  برای عملکرد صحیح لطفا صفحه کلید خود را به حالت انگلیسی قرار دهید را خاموش کنید caps lock همچنین.
  ممنون میشم راهنماییم کنید.
  ــــــــــــــــ
  پاسخ به
  سید حسین گرامی، با سلام و احترام، اگر منظور ثبت نام در سایت کارمندان دولت هستش اگر با خاموش و روشن کردن کامپیوتر مشکل برطرف نشد ناچار هستید در برنامه ورد آفیس کلمه مورد نظر خود را بنویسید بعد کپی کنید و در باکس مربوطه Paste کنید. مؤق باشید.

  [پاسخ]

 15. salam,tnx babate web khube2n.lotfan nemune kalamate taype EN ro baram mail konid.
  mer30000000
  ـــــــــــــــ
  پاسخ
  به nasi گرامی، نمیشه! خود برنامه Typing Master داره فراوان! مؤفق باشید

  [پاسخ]

 16. سلام, جملات شما خیلی کارآمد هست.و امیدوارم که تخصص شما بیشتر شود.باتشکّر من خودم تایپ فارسی و لاتین رو آموزش میدهم در چند آموزشگاه,در اصفهان. بزرگمهر ت:۰۹۱۳۱۰۷۳۶۷۵ : 😯
  ــــــــــــــ
  پاسخ به
  حمید گرامی، با سپاس

  [پاسخ]

 17. 😛 😆 😛 با عرض سلام خیلییییییییییییییییییییییییییی عالی بود یعنی ساده تر از این توضیح دیگه نیست ممنون از آموزشتون منتظر مطالب بیشتر هستیم روز های خوبی داشته باشید بااااااااااااااای 😀

  [پاسخ]

 18. Salam mamnun az ravesh rahat o tozih kheily khobetun 😎

  [پاسخ]

 19. ممنونم.

  [پاسخ]

 20. خیلی خوب بود بهتر از این نمیشه دستتون درد نکنه

  [پاسخ]

 21. سلام آموزش خیلی خوبی بود؛ یک سری نرم افزار هم هستن که واقعا خیلی کمک می کنن برای یادگیری تایپ ده انگشتی مثلا نرم افزار انگشتان طلائی که ایرانی هم هست خیلی من رو کمک کرد که تایپ رو یاد بگیرم به دوستان توصیه می کنم این نرم افزار رو حتما دانلود کنن اگه بخوان تایپ ده انگشتی رو سریع یاد بگیرن چون واقعا خیلی کامل هست.

  ممنون از سایت خوبتون

  [پاسخ]

  Rokhshad, MD پاسخ در تاريخ آذر ۱۴ام, ۱۳۹۴ ۶:۲۵ ب.ظ:

  ممنون

  [پاسخ]

 22. با سلام لطفا بفرمایید برای تایپ آپستروف انگلیسی در یک متن انگلیسی کدو دگمه را باید استفاده کنم

  [پاسخ]

  Rokhshad, MD پاسخ در تاريخ مهر ۲۴ام, ۱۳۹۵ ۶:۱۹ ب.ظ:

  با عرض پوزش بابت تأخیری در پاسخ:
  با زدن کلید “گ” البته صفحه کلید باید انگلیسی باشد.

  [پاسخ]

 23. با سلام در تایپ انگلیسی جای علامت آپستروف در کیبورد کجاست. متشکرم

  [پاسخ]

 24. البته در پاسخ به آقا رضا فرمودید که من الان متوجه شدم متشکرم

  [پاسخ]

 25. از مطالب خیلی خوبتون استفاده کردم جناب آقای رخشاد عزیز، ما مطالب زیادی در رابطه با سایت داخل سایتمون منتشر می کنیم خوشحال میشیم از اون ها هم دیدن فرمایید و داخل متن مقالتون به یکی از مقالاتمون هم اشاره داشته باشین آدزس مقالات سایت ما :
  http://www.farazsoft.ir/category/article
  عنوان آخرین مقاله ای که منتشر شده “آموزش تایپ با قهرمان تایپ” هست که ترجمه یک گزارش خارجی از سریعترین تایپیست جهان هست.

  با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما.

  [پاسخ]

  Rokhshad, MD پاسخ در تاريخ دی ۳۰ام, ۱۳۹۶ ۵:۳۷ ب.ظ:

  @آموزش تایپ
  با تشکر
  چشم

  [پاسخ]

نوشتن پاسخ

*