دستور العمل غربالگری سرطان پستان (سینه)

سرطان پستان (سینه)

دستور العمل غربالگری سرطان پستان (سینه)، یا تشخیص زودرس سرطان پستان (سینه)

دستورالعمل (گایدلاین) انجمن سرطان آمریکا جهت تشخیص زودرس سرطان پستان (سینه):

انجمن سرطان آمریکا برای تشخیص زودرس سرطان پستان (سینه) دستورالعمل غربالگری زیر را برای بالغین توصیه نموده است:

  • شروع ماموگرافی از ۴۰ سالگی، ماموگرافی سالیانه بایستی از ۴۰ سالگی شروع گردد. 
  • معاینه پستان ها: معاینه کلینیکی (بالینی) پستان ها بایستی از سن ۲۰ تا ۳۰ سالگی هر سه سال و از سن ۴۰ سالگی به بعد هر سال انجام گیرد
  • زنان بایستی به شکل ظاهری پستان (سینه) خود و هر گونه تغییر در شکل و ظاهر پستان دقت کرده و در صورت مشاهده هر گونه تغییر به پزشک مراجعه نمایند. معاینه پستان (سینه) توسط خود شخص (Breast Self-Exam) هم باید از ۲۰ سالگی شروع گردد.

 

ماموگرافی پستان (سینه)

تعداد کمی از زنان به علت سابقه خانوادگی، استعداد ژنتیکی یا عوامل خطر دیگری بایستی گذشته از ماموگرافی با MRI نیز پی گیری گردند. این حالت در حدود ۲% زنان در آمریکا را تشکیل می دهد. این آزمایش را پزشک معالج تان با توجه به سابقه تان تصمیم گیری می کند.

لینک مقاله اینجا، سایت انجمن سرطان آمریکا اینجا

Be Sociable, Share!

نوشتن پاسخ

*