چند عکس زیبا و دلشین

چند عکس زیبا و دلشین شخصی ماشین رو برای ۶ روز در پارکینگی پارک کرده بود و وقتی برگشت این صحنه رو دید: چند عکس دلشین دیگه هم ببینید: