داروها و آسیب کبدی

داروها و آسیب کبدی داروهایی که ممکن سبب اختلال یا آسیب کبدی شوند: کبد ارگان اصلی بدن در دفع داروها از بدن از طریق تغییر آن به فراورده ای قابل دفع می باشد. تنوع فراوان داروها و اشکال ترکیبی آنها فشار زیادی به کبد وارد می کند. جای تعجب نیست که انواع گوناگونی از اثرات […]