در بارۀ سایت و تماس

این وب سایت جهت اطلاع رسانی هموطان عزیز راه اندازی شده و حاوی مطالب متنوع پزشکی (بیماریهای واگیر، بیماریهای غیرواگیر)، مطالب بهداشتی (بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، بهداشت روانی، بهداشت و تنظیم خانواده، بهداشت مدارس، دارو و غذا و بهداشت دهان و دندان)، معرفی سایت های مقید، موبایل و IT (وب و رایانه) می باشد.

همکاری با این سایت آزاد بوده و پس از بررسی مقالات ارسالی در سایت به نام فرستنده منتشر خواهد شد.

آدرس تماس:

Email: hrokhshad@gmail.com 

Be Sociable, Share!

نظرات مسدود است.